Skip to main content
Skip to main content.

Pagsisingil ng Utang

Pagsisingil ng Utang

Makakakuha kayo ng tulong sa inyong kasong pampagsisingil ng utang sa:

Consumer Law Clinic [kaaralan pambatas pangnamimili]

Sa San Mateo County Law Library
isang block mula sa courthouse

Address: 710 Hamilton Street, Redwood City, C

Mga Oras: Mga tanging Monday mula 10:00 a.m. hanggang 1:00 p.m. (sarada sa mga pistang opisyal ng court)

Paki-tawagan ang Bay Area Legal Aid sa (650) 358-0745 upang makipag-appointment.

Se Habla Español

Bay Area Legal Aid
Image
Bay Area Legal Aid

Tinutustusan ang Consumer Law Clinic ng
San Mateo Superior Court at
ang Legal Services Trust Fund Program Equal Access Fund Partnership Grant

Was this helpful?

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.